091 692 9999

Contact

SteviQlife d.o.o.

Draškovićeva 66

10 000 Zagreb, Hrvatska

Mob .: +385 91 693 9999

Web: www.steviqlife.com

E-mail: info@steviqlife.com

IBAN: HR1323400091110981541

Podaci o tvrtkama

Puni naziv tvrtke:
SteviQlife d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Osobe ovlaštene za zastupanje: Nikica Marušić, direktor

Upisano u sudski registar Trgovački sud u Zagrebu, 13.12.2018 GODINE

OIB: 86456447231

MBS: 5024625